اگر این روزها کمی فراموشکار شده‌اید، بخوانید

توی آسانسور یادمان می‌رود کدام دکمه را فشار بدهیم. اسامی همکارانمان را اشتباه می‌گوییم یا یادمان نمی‌آید. برای ریختن چایی می‌رویم آشپزخانه یادمان می‌رود اصلاً برای چه آمده‌ایم؟ این روزها چرا فراموشکار شده‌ایم؛ به همین راحتی آلزایمر گرفتیم؟ منبع

دیدگاهتان را بنویسید