اگر فردا هرگز نیاید؛ هارپرلی – براق«اگر فردا هرگز نیاید» یکی از قطعاتی است که هارپرولی با ساز شفاهی یا سازدهنی اجرا کرد. اجرای این قطعه را می توانید در تابناک مشاهده و بشنوید.

دیدگاهتان را بنویسید