ایام و روزه گنجشک – ایرنا


ایام و روزه گنجشک

تهران – ایرنا – ماه روزه در فرهنگ ایرانیان همواره آداب خاصی و برای کودکان خاص داشته که برخی از آنها امروزه نیز رایج است. در این گزارش برخی از آداب و رسوم رایج روزه داری کودکان در فرهنگ مردم خود را مرور کرده ایم.

دیدگاهتان را بنویسید