ایران؛ مقصد امن و ارزان گردشگری سلامت

گردشگران سلامت طی ۳ سال بیش از ۲ میلیارد دلار ارزآوری داشتند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید