ایران اولویت تجاری یک کشور نیست – تابناک


رئیس مرکز تحقیقات اتاق ایران معتقد است: ایران برای افزایش تجارت مشترک با کشورهای همسایه باید تصویر دقیقی از جایگاه خود پیدا کند.

به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در نشست شورای نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: دیپلماسی اقتصادی در حال حاضر یکی از اولویت های اصلی دولت ها در برنامه ریزی برای سال های آینده است. بنابراین ایران نیز باید تلاش کند تا راهی برای تعریف دقیق دیپلماسی اقتصادی خود بیابد.

وی گفت: طبق گفته دولت تجارت با کشورهای همسایه اولویت اول ایران است. آنها در تجارت بین المللی نقش دارند.

رئیس مرکز تحقیقات اتاق ایران با اشاره به سهم شش درصدی کشورهای همسایه و منطقه در تجارت جهانی تصریح کرد: در 70 سال گذشته هیچ یک از این کشورها نقش اساسی در مدیریت اقتصاد جهانی نداشته اند و این امر نشان می دهد که ایران حضور قوی تری در اقتصاد دارد. این همسایگان باید به این حقایق توجه کنند.

قاسمی ادامه داد: به دلیل نبود نقش تعیین کننده در اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورهای منطقه نگاه ملی به اقتصاد دارند و از این رو در برنامه های خود به دنبال تامین نیازها و تجارت با حداکثر بهره وری هستند.

وی با اشاره به اسناد راهبردی کشورهای همسایه در حوزه تجارت گفت: متاسفانه ایران جزو اولویت های اقتصادی هیچ یک از کشورهای همسایه و منطقه نیست، بنابراین در شرایطی که حضور جدی در این بازار را پررنگ می کنیم. باید توجه داشت که نگاهی دیگر به عملکرد کشورها در تجارت ایران و رسیدن به اهداف ما در این زمینه بر اساس اسناد راهبردی داخلی داشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید