ایران به تقویت روابط خود با اعضای پیمان شانگهای بپردازد

یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل گفت: ایران باید با کشورها عضو شانگهای خصوصا چین، روسیه و هند روابط خود را گسترش دهد. صِرف عضویت در سازمان شانگهای نفعی برای کشور ندارد بلکه برای منتفع شدن از این عضویت ما باید به تقویت روابط خود با کشورهای این سازمان بپردازیم.منبع

دیدگاهتان را بنویسید