ایمن سازی تقاطع بهاباد در جاده بین المللیباشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی ادامه داد

خراسان جنوبی یکی از استان های پرتردد کشور است که از خارج از کشور تردد کامیون ها و کامیون های سنگین در محورهای خود دارد.

محورهای شهرستان سربیشه مشمول محورهای کریدور مشهد – چابهار است و یکی از نقاط اضطراری این محور تقاطع محور روستای بهاباد با جاده اصلی است که ایمنی آن در مسیر دستور جلسه. از سال 1999.

با اقدامات پیگیری، بخشی از ایمن سازی این تقاطع روستایی تامین شده و مابقی نیز به زودی تکمیل می شود.

هر لحظه خطری وجود داشت

یکی از اهالی روستای بهاباد می گوید: دور زدن این تقاطع بسیار خطرناک بود و هر لحظه امکان وقوع وجود داشت. تصادف ماشین وجود داشت.

وی گفت: این جاده ترانزیتی و بین المللی است که نیاز به رفع تمام نواقص دارد و مشکل ناامنی چهارراه روستای بهاباد یکی از آنهاست.


ادامه مطلب


یکی دیگر از شهروندان بهابادی می گوید: با شروع عملیات اجرایی و رها شدن پروژه، خطرات بیشتر شد اما با رصد رسانه ملی این تقاطع تا حدودی ایمن شده است.

وی گفت: امیدواریم هرچه زودتر تقاطع و سایر مسائل مربوط به این تقاطع تکمیل شود و شاهد ایمنی کامل در این تقاطع باشیم و خطرات کاهش یابد.

اجرای اقدامات فنی برای حفاظت از تقاطع

فدوی معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی ساعت 14 تیرماه گفت: امیدواریم با تزریق اعتبارات این پروژه هر چه زودتر به اتمام برسد.

اکنون پس از گذشت حدود 9 ماه، برخی ایمن سازی ها انجام شده است.

سارانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سربیش گفت: بخشی از عملیات ایمنی در این تقاطع شامل عملیات خاکی و خاکی بود.

وی احداث و تعمیر ابنیه فنی و روکش آسفالت را از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تامین ایمنی تقاطع روستای بهاباد سربیشه عنوان کرد.

دیدگاهتان را بنویسید