اینفوگرافیک | نوآورترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ + رتبه ایران

سازمان جهانی مالکیت معنوی گزارش مربوط به شاخص نوآوری جهانی خود در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید