ایوان ری را بگشایید

اگر بالاخره قفل و طلسم چندین ساله بشکند و در شیشه‌ای «ایوان ری» به روی مردم ظهیرآباد باز شود، به یکباره صاحب چیزهایی می‌شوند که یک عمر حسرت آن را کشیده‌اند منبع

دیدگاهتان را بنویسید