بازار سیاه دیزل ژنراتور در تبریز

با ارائه پیشنهاد الزام نصب دیزل ژنراتور در برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی تبریز، بازار سیاه دیزل ژنراتور در تبریز به وجود آمده است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید