بازدید استاندار آذربایجان شرقی از “کریم مردانی آذر”
تبریز – ایرنا – استاندار آذربایجان شرقی از حاج “کریم مردانی آذر” نیکوکار و بیمارستان ساز تبریز عیادت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید