بازدید رئیسی از یک «کارخانه تعطیل شده» در مرودشت

رئیس جمهور از کارخانه آزمایش مرودشت بازدید کرد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید