بازگرداندن نشاط و سرزندگی به شهر با توسعه ورزش همگانی

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران از بازگرداندن نشاط و سرزندگی به شهر خبر داد و گفت: «این کار با توسعه ورزش همگانی محقق می شود و به همین دلیل در اولویت کارهای شهرداری قرار دارد.» منبع

دیدگاهتان را بنویسید