بازگشت هزینه اول و وسیله پردازش – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزبه گزارش خبرنگار مهر با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در آذرماه 1400 با بیان نگرانی اساسی صاحبان صندوق های ETF از تلاش برای جذب وجوه دولتی به صندوق ETF خود خبر داد. با همین هزینه رویکرد داخلی

بر اساس این رسالت، سازمان بورس یک راهکار سه جانبه است آه تو در هیأت مدیره جمع بندی و پیشنهاد شد که هم اکنون این تصمیم برای اجرا در انتظار تصویب هیأت عالی بورس است.

همچنین پیش بینی می شود با اجرای این پیشنهادات اعتبارات با پالایش اول و اول به 95 درصد هزینه برسد.

مطابق با این سومین تصمیم است بیا دیگه سازمان مبادله ETF ها در ابتدا سهامداران غیردولتی این صندوق ها می توانند در صندوق ها رای دهند.

صندوق های ETF همچنین می توانند به صندوق های فعال و بخشی تبدیل شوند، به این معنی که صندوق ها می توانند ترکیب پرتفوی خود را تغییر دهند. بازار یابی نیز وجود دارد.

در پایان بلوک، واحدهای ترجیحی این صندوق ها در مزایده به فروش می رسد و برای جذب نقدینگی بیشتر به بخش خصوصی واگذار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید