بازگشت ورزشکار ایرانی تغییر تابعیت داده | می خواهم زیر پرچم ایران باشم

عضو سابق تیم ملی جودو ایران که دوسال به عضویت تیم ملی جودو جمهوری آذربایجان در آمده بود به ایران بازگشت. منبع

دیدگاهتان را بنویسید