بازیگری، رویایی که دختران جوان را فریب داد

فردی که با انتشار آگهی استخدام بازیگر در اینستاگرام اقدام به تهدید و اخاذی از متقاضیان کرده بود، دستگیر شد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید