بافت تاریخی یزد نم می‌کشد

قنات‌های موجود در زیر بافت تاریخی شهر یزد، رطوبت را افزایش داده و استحکام بناها را تهدید می‌کند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید