باقری: فضاسازی دروغین نمی‌تواند خللی در جدیت مذاکره کنندگان ایجاد کند

رییس هیات مذاکره کننده ایران در وین تاکید کرد: رفتار مسئولانه ایران توافق را زنده نگه داشته است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید