باقری کنی با مورا و نمایندگان سه کشور اروپایی – تابناک – دیدار کرد


علی باقری، رئیس کمیته مذاکره کننده ایران؛ انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اروپا و نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان در هتل کوبورگ برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جلسه سومین کارگروه با عنوان کارگروه اقدامات اجرایی امروز چهارشنبه برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید