باقری کنی با نمایندگان مورا و سه کشور اروپایی – تابناک – دیدار کرد


علی باقری، رئیس کمیته مذاکرات ایران؛ انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اروپا و نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در هتل کوبورگ گرد هم آمدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، جلسه سومین کارگروه کارگروه اقدامات اجرایی امروز چهارشنبه برگزار می شود.

دیدگاهتان را بنویسید