باند اول قطعه 2 بزرگراه تهران – شمال تا پایان سال 1401 بهره برداری می شود.


به گزارش خبرگزاری فارس از چالوس، پرویس افتتاح شد در بازدید از قطعه 2 بزرگراه تهران – شمال که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست معاونت رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: دنباله دار بود. از بازدیدهای قبلی مقامات

وی گفت: در این بازدید بر زمان‌بندی دقیق پروژه‌ها و تکمیل مسیر قطعه دوم تاکید شد تا شاهد راه‌اندازی آن در اسفند 1300 باشیم.

فتح گفت: در ساخت و ساز آزاد، مسیر مشارکت و سرمایه گذاری صندوق با دولت 50 درصد است. صندوق به تعهد خود عمل کرد و در نیمه اول امسال دولت به تعهدات مالی خود عمل کرد.

رئیس بنیاد پیام معلولان: 6.5 کیلومتر از تونل البرز در قطعه 2 و 16 کیلومتر باقیمانده مسیر افتتاح شد و درصد باقیمانده به دلیل تسهیلاتی است که باید پیش خرید کنیم که آقای میرکاظمی قول انجام آن را دادند. . جریان نقدینگی

وی تعیین کرد: 2000 فعال در قطعه 2 بزرگراه تهران شمال و در 70 جبهه کاری.

انتهای پست / 3141 / ج
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید