با کیفیت ترین نان کشور در کجا پخت می شود؟


ولی الله زمانی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل انجام شده توسط مرکز تحقیقات غلات، تمامی نان های تولید شده در این استان در رتبه اول قرار دارند. دوم و چهارم از نظر کیفیت در کشور انجام شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: بر این اساس نان لواش زنجان 95.2 امتیاز، تفتان 99، نان بربری 98.6 و سنگک 98 امتیاز و در مجموع در 2 بخش تفتان و بربری مقام اول کشور را کسب کردند. در بخش سنگک رتبه دوم و در نان لواش پس از استان های قزوین، مازندران و آذربایجان شرقی در رتبه چهارم قرار گرفت.

وی ادامه داد: میانگین نمره کیفی کشوری در نان لواش، تفتان و بربری 85.31 و سنگگ 88.08 و میانگین نمره کل نان های تولیدی استان زنجان در اسفندماه سال گذشته 97.7 بوده است.

زمانی افزود: مرکز تحقیقات غلات کشور بر اساس استاندارد 2628 (روش تست سنتی نان) وضعیت کیفی نان های تولیدی کشور را بررسی و سپس نتایج را اعلام می کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: مراحل آزمایش بر روی نان های مختلف بر اساس یکنواختی و بدون برجستگی و فرورفتگی غیرعادی انجام شد و در این بین نامتقارن بودن شکل و شکل نان، ترک خوردگی زیاد و ریزش نان. بخشی از نان عوامل هستند. این کاهش امتیاز محسوب می شود.

وی افزود: سطح نان باید پوسته نازک و یکنواختی داشته باشد، حالت چرمی نداشته باشد و از عوامل کاهش نقاط در این قسمت، سوختن سطح بالایی نان، خمیری و پاره شدن و پاره شدن آن است. یکنواخت نبودن

زمانی بیان کرد: خواص سطح زیرین نان باید منسجم بوده و آثار سوختگی، خمیر و ترک خوردگی نداشته باشد و از عواملی که باعث کاهش علامت در این قسمت می شود سوختگی و خمیر، ترک خوردگی و چین و چروک است. سطح غیر عادی
مدیرکل غلات و خدمات بازرگانی استان زنجان با اشاره به اینکه رنگ نان باید طبیعی باشد و رنگ غیرعادی باعث کاهش لک می شود، ادامه داد: قسمت دیگر نان بافت نان است که باید آسان و در داخل نان باشد. با کشیدن یک تکه گاز زدن آسان است و می توان از طرف دیگر آن را جوید.

وی افزود: نان خشک و سفت، پلت بودن و تبدیل شدن به خمیر و چسبیدن به دهان و دندان باعث کاهش لک در این قسمت می شود.

زمانی گفت: عطر و بو نیز از جمله شاخص هایی است که در پخت نان باید بوی معطر خاصی داشته باشد و طعم خاصی نداشته باشد و در این میان مزه زشت، شور و تلخ آن را کاهش می دهد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ادامه داد: این شاخص ها بر اساس استاندارد 2628 مورد ارزیابی قرار می گیرند و علاوه بر موارد ذکر شده، چهار مورد غیرقابل قبول شامل جوش شیرین (بی کربنات سدیم) مصرفی در نانوایی، آرد و سنتی است. خمیر نان. ” مجاز.

وی گفت: بلنکیت (جوهر قند)، مواد خارجی مانند سنگ و ماسه و حفره های موجود در نان ممنوع و غیرقابل قبول تلقی می شود.

وی افزود: بر اساس آن نمره 90 تا 100 بسیار خوب، 80 تا 90 خوب، 60 تا 80 متوسط، کمتر از 60 نیاز به ارتقا دارد.

انتهای پیام/ 73005
برای صفحه اول پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید