ببینید | چند نفر واکسن نزدند؟

معاون وزیر بهداشت گفت: تاکنون ۹ میلیون نفر هنوز هیچ واکسنی نزدند و حدود ۵ میلیون نفر دوز سوم واکسن را دریافت کرده‌اند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید