بحران انرژی به قیمت مس ضربه زد

کمبود عرضه و آسیب دیدن تقاضا، صنعت مس را در وضعیت ابهام فرو برده و به افت قیمت این فلز صنعتی منجر شده است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید