بحران ایزی‌ لایف و آلزایمر در کمین جوانان ۱۴۰۰

قَد رعنای دوران جوانی‌اش به عصایی چوبی تکیه داده. پا‌ها به زحمت قدم‌های پشت‌سمنبع

دیدگاهتان را بنویسید