برای جلوگیری از حملات سایبری باید به ابر فکر کرد

دغدغه اصلی هر شرکت تولیدی باید طراحی و ساخت محصولات برجسته باشد، نه مراقبت از حملات سایبری و متوقف کردن آنها پیش از اینکه ویرانگر باشند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید