برای حضور در ادارات همراه داشتن کارت واکسیناسیون الزامی باشد

فرماندار نهاوند گفت: برای حضور در ادارات و ارئه خدمات به جامعه هدف در ادارات باید همراه داشتن کارت واکسیناسیون الزامی باشد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید