برداشت آب از چاه های کشاورزی توسط کنتور برق کنترل می شود
تهران – ایرنا – معاون آبفای وزیر نیرو گفت: امسال وزارت نیرو برنامه های جدی برای کنترل برداشت آب از چاه های کشاورزی با کنتور هوشمند دارد.

دیدگاهتان را بنویسید