برداشت گل نرگس در باغ چالوس


گل نرگس یکی از گل هایی است که در نوروز سفره هفت سین را تزیین می کند. این گل از اوایل اسفند شکوفا می شود و تا اوایل فروردین زنده می ماند.عمر این گیاه بسیار کوتاه است و 15 نوع نرگس وجود دارد. نرگس سفید و زرد می شود. نرگس ساده ترین و ایمن ترین راه برای رشد در میان خانواده گل ها است و برای مبتدیان باغبانی ایده آل است.
این گل نیاز به آبیاری زیادی ندارد و شرایط سرد را نیز تحمل می کند. نرگس ها به صورت شاخه های بریده برداشت می شوند و از گونه های هلندی هستند. 20 هکتار از اراضی و باغات چالوس زیر کشت نرگس است و بیشتر آن به تهران صادر می شود.

غلامرضا شمس ناتری

101:28

1400-12-9


http://fna.ir/76x7aدیدگاهتان را بنویسید