بررسی بالینی کوپارس رازی در گروه سنی 12 تا 18 سال – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهاندکتر محمدحسین فلاح مهرآبادی درباره آخرین وضعیت کوپارس رازی به خبرنگار مهر گفت: مرحله سوم کارآزمایی بالینی را با بیش از 23 هزار داوطلب به پایان رساندیم و 10 اسفند آخرین پیگیری ما برای داوطلبان است.

سخنگوی موسسه تحقیقات و واکسیناسیون راز گفت: تاکنون پس از تزریق دوز اول و دوز استنشاقی دوز دوم عارضه جدی نداشته ایم. او گفت: “در مطالعه بعدی ما که یک دوز تقویت کننده بود، با 600 داوطلب نیز نتایج خوبی گرفتیم.”

وی خاطرنشان کرد: مطالعات تقویتی آخرین روز پیگیری داوطلبان در روز اول اسفند در حال تکمیل است. مجوز دوز اخیر برای این واکسن برای تمام واکسن های موجود در کشور اخذ شده است.

سخنگوی موسسه تحقیقات و واکسیناسیون رازین تاکید کرد: دوز تقویتی این واکسن 15 روز پس از تزریق است.

فلاح مهرآبادی با اشاره به مطالعه انجام شده در مرکز تحقیقات سرم و واکسن رازی گفت: بر اساس این بررسی ها، کوپارس رازی می تواند تیتر آنتی بادی را در افرادی که واکسن های مختلف سینوفارم دریافت می کنند 16 برابر افزایش دهد.

وی افزود: با دوز تقویت کننده رازی عارضه جدی مشاهده نشده است.

وی در خصوص امکان تزریق این واکسن به افراد 12 تا 18 ساله نیز گفت: اخیرا مجوز کارآزمایی بالینی این گروه سنی را از وزارت بهداشت دریافت کردیم.

به گفته سخنگوی موسسه تحقیقات و روکسیناسیون رازی، در نظر داریم تا پایان سال این کارآزمایی بالینی را با 210 داوطلب تکمیل کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید