برنامه اولویت های فرهنگی لرستان در دولت سیزدهم تدوین می شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، منصور احمدی در جلسه اولویت های فرهنگی لرستان در دولت سیزدهم گفت: این یکی از اهدافی است که با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: در این راستا نیاز است از بدنه کارشناسی این اداره کل بیش از پیش استفاده شود و در تلاش هستیم تا اختیارات بیشتری در حوزه های مختلف به کارشناسان تفویض شود.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تصریح کرد: همه جهات و محورهای کاری را به موازات هم پیش می بریم و به گونه ای عمل می کنیم که توانمندی ها و اعتبارات نیروی انسانی این اداره کل منطبق باشد. ترویج و تعالی اهداف و سیاست های فرهنگی». دولت سیزدهم باید استخدام شود.

احمدی در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید بر اینکه اقدامات موفقیت آمیز انجام شده در گذشته را دنبال خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: با توجه به تجربیات و دانش قبلی و همچنین نتایج این جلسات، برنامه ای ساختاریافته و ساختاریافته با محوریت این جلسات تدوین خواهیم کرد. فعالیت‌های مدیریت فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و قرآنی در سه دوره کوتاه، میان‌مدت و بلندمدت انجام می‌شود و علاوه بر آن، اقدامات مثبت و موثر گذشته را دنبال خواهیم کرد.

بر اساس این گزارش، این جلسه، پیشنهادها، تصمیمات و برنامه های ارائه شده در حوزه فرهنگی پس از بررسی و شفاف سازی در قالب 10 شاخص کلی جمع بندی شد.

دیدگاهتان را بنویسید