برنامه کامل لیگ ملت های والیبال: ایران و آمریکا 2 تیر – تابناک


تیم های والیبال ایران و آمریکا قبل از جام جهانی سنجیده می شوند.

به گزارش تابناک ورزشی، فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) برنامه کامل مسابقات مقدماتی لیگ ملت‌ها در سال 2022 پس از حذف روسیه و معرفی چین را اعلام کرد. لیگ ملت های 2022 در گروه مردان از 28 خرداد ماه سال جاری آغاز و در 2 مرداد ماه با معرفی برترین تیم ها به پایان می رسد.

در گروه مردان 16 تیم از برزیل، لهستان، فرانسه، آمریکا، اسلوونی، صربستان، آرژانتین، ایتالیا، کانادا، ژاپن، ایران، چین، آلمان، هلند، بلغارستان و استرالیا در این رقابت ها حضور دارند.

پس از حذف روسیه و معرفی چین به عنوان تیم شانزدهم این رقابت ها، فدراسیون جهانی والیبال برنامه کامل مسابقات مرحله مقدماتی لیگ ملت های 2022 را اعلام کرد که به شرح زیر است: به وقت تهران:

گروه یک هفته اول میزبان: برزیل – برزیل

گروه دوم، هفته 1، خانه: کانادا – اتاوا

چهارشنبه 8 خرداد

گروه یک:

ایران – چین، ساعت 1:30 بامداد

اسلوونی – ایالات متحده آمریکا; ساعت 4:30 صبح

گروه دوم:

بلغارستان – صربستان; ساعت یک بامداد

کانادا – آلمان؛ ساعت چهار صبح

پنجشنبه 10 خرداد

گروه یک:

ژاپن – هلند؛ ساعت 1:30 بامداد

برزیل – استرالیا; ساعت 4:30 صبح

ژاپن – چین; ساعت 22:30

گروه دوم:

لهستان – آرژانتین؛ ساعت یک بامداد

فرانسه – ایتالیا; ساعت چهار صبح

آلمان – آرژانتین؛ ساعت 7:30 بعد از ظهر

جمعه 10 ژوئن

گروه یک:

هلند – ایالات متحده آمریکا; ساعت 1:30 بامداد

برزیل – اسلوونی; ساعت 4:30 صبح

هلند – ایران; ساعت 22:30

گروه دوم:

صربستان – فرانسه; ساعت یک بامداد

لهستان – ایتالیا; ساعت چهار صبح

صربستان – آرژانتین; ساعت 7:30 بعد از ظهر

شنبه 21 ژوئن

گروه یک:

ژاپن – آمریکا؛ ساعت 1:30 بامداد

استرالیا – اسلوونی; ساعت 4:30 صبح

ایالات متحده – برزیل; ساعت 22:30

گروه دوم:

بلغارستان – آلمان; ساعت یک بامداد

فرانسه – کانادا؛ ساعت چهار صبح

آلمان – صربستان; 9:30 بعد از ظهر.

یکشنبه 22 ژوئن

گروه یک:

اسلوونی – چین; ساعت 1:30 بامداد

ایران – استرالیا; ساعت 4:30 صبح

برزیل – چین; 5:30 بعد از ظهر.

ایران – ژاپن; 8:30 بعد از ظهر.

هلند – استرالیا; ساعت 11:30 شب

گروه دوم:

بلغارستان – لهستان; 30 دقیقه صبح

کانادا – ایتالیا؛ ساعت 3:30 بامداد

فرانسه – لهستان; ساعت 7:30 بعد از ظهر

آرژانتین – ایتالیا؛ ساعت 22:30

دوشنبه 23 ژوئن

گروه دوم:

بلغارستان – کانادا؛ ساعت 1:30 بامداد

گروه سوم، هفته دوم، میزبان: فیلیپین – کوئینسون

گروه 4، هفته 2، خانه: بلغارستان – صوفیه

سه شنبه, 31 خرداد

گروه سوم:

اسلوونی – هلند؛ ساعت 11:30 شب

آرژانتین – ژاپن؛ 03:30.

گروه چهارم:

استرالیا – کانادا؛ 6:30 بعد از ظهر.

ایران – بلغارستان; 9:30 بعد از ظهر.

چهارشنبه 1 تیر

گروه سوم:

چین – فرانسه؛ ساعت 11:30 شب

آلمان – ایتالیا; 03:30.

گروه چهارم:

برزیل – لهستان; 6:30 بعد از ظهر.

صربستان – ایالات متحده آمریکا; 9:30 بعد از ظهر.

پنجشنبه 2 تیر

گروه سوم:

فرانسه – هلند; ساعت 7:30 صبح

چین – آلمان؛ ساعت 11:30 شب

آرژانتین – اسلوونی; 03:30.

گروه چهارم:

لهستان – کانادا؛ 15 ساعت

صربستان – برزیل; 18 ساعت

آمریکا – ایران; 9:30 بعد از ظهر.

جمعه 3 جولای

گروه سوم:

آلمان – هلند؛ ساعت 7:30 صبح

آرژانتین – چین; ساعت 11:30 شب

ژاپن – ایتالیا; 03:30.

گروه چهارم:

صربستان – کانادا؛ 15 ساعت

ایران – برزیل; 18 ساعت

استرالیا – بلغارستان; 9:30 بعد از ظهر.

شنبه 4 جولای

گروه سوم:

آرژانتین – هلند; ساعت 7:30 صبح

ژاپن – فرانسه; ساعت 11:30 شب

ایتالیا – اسلوونی; 03:30.

گروه چهارم:

کانادا – ایران، ساعت 15.

لهستان – استرالیا; 18 ساعت

ایالات متحده آمریکا – بلغارستان; 9:30 بعد از ظهر.

یکشنبه 5 جولای

گروه سوم:

آلمان – فرانسه، 19:30.

ژاپن – اسلوونی; ساعت 11:30 شب

ایتالیا – چین; 03:30.

گروه چهارم:

صربستان – استرالیا; 15 ساعت

ایالات متحده آمریکا – لهستان; 18 ساعت

بلغارستان – برزیل; 9:30 بعد از ظهر.

گروه پنجم، هفته سوم، میزبان: اوزاکا، ژاپن

گروه ششم هفته سوم میزبان: گداسنک لهستان

او 14 ساله است

گروه پنجم:

آمریکا – آلمان; ساعت 22:30

کانادا – آرژانتین؛ ساعت 1:30 بعد از ظهر

گروه ششم:

بلغارستان – ایتالیا; ساعت 1:30 بعد از ظهر

ایران – لهستان; 5:30 بعد از ظهر.

چهارشنبه 6 تیر

گروه پنجم:

برزیل – آلمان; 11 و 10 دقیقه

ژاپن – استرالیا; ساعت 14:40

گروه ششم:

اسلوونی – صربستان; ساعت 1:30 بعد از ظهر

هلند – چین; 5:30 بعد از ظهر.

پنجشنبه 7 تیر

گروه پنجم:

فرانسه – آمریکا؛ ساعت 7:30 صبح

آلمان – استرالیا; ساعت 22:30

کانادا – برزیل؛ ساعت 1:30 بعد از ظهر

گروه ششم:

ایران – صربستان; ساعت 9:30 صبح

بلغارستان – هلند؛ ساعت 1:30 بعد از ظهر

لهستان – اسلوونی; 5:30 بعد از ظهر.

جمعه 8 جولای

گروه پنجم:

آرژانتین – استرالیا; 8 و 10 دقیقه

فرانسه – برزیل; 11 و 10 دقیقه

ژاپن – کانادا؛ ساعت 14:40

گروه ششم:

ایتالیا – صربستان; ساعت 9:30 صبح

لهستان – هلند؛ ساعت 1:30 بعد از ظهر

چین – بلغارستان; 5:30 بعد از ظهر.

شنبه 18 جولای

گروه پنجم:

فرانسه – آرژانتین؛ 8 و 10 دقیقه

کانادا – ایالات متحده آمریکا; 11 و 10 دقیقه

آلمان – ژاپن; ساعت 14:40

گروه ششم:

ایتالیا – ایران; 9:30 بعد از ظهر.

بلغارستان – اسلوونی; ساعت 1:30 بعد از ظهر

لهستان – چین؛ 5:30 بعد از ظهر.

یکشنبه 10 تیر

گروه پنجم:

ایالات متحده آمریکا – آرژانتین; 8 و 10 دقیقه

استرالیا – فرانسه; 11 و 10 دقیقه

برزیل – ژاپن; ساعت 14:40

گروه ششم:

اسلوونی – ایران; ساعت 9:30 صبح

ایتالیا – هلند; ساعت 1:30 بعد از ظهر

چین – صربستان; 5:30 بعد از ظهر.

نتایج دیدارهای مرحله گروهی در جدول محاسبه می شود و در پایان مرحله مقدماتی هشت تیم برتر جدول به مرحله نهایی صعود می کنند تا برای رتبه های اول تا هشتم به رقابت بپردازند.

از 30 تیرماه تا 2 مردادماه مسابقات مرحله نهایی لیگ ملت های 2022 که هنوز میزبان آن مشخص نشده است پیگیری می شود.

دیدگاهتان را بنویسید