برگزاری اردوی نهایی تیم جودوی بانوان ناشنوایان در تهران

اردوی نهایی و متصل به اعزام تیم ملی جودو بانوان ناشنوایان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان جودومنبع

دیدگاهتان را بنویسید