برگزاری کنفرانس نظم منطقه ای در خاورمیانه – تابناک


اولین کنفرانس بین المللی دوسالانه «نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از تئوری تا عمل» در تاریخ 21 و 22 اردیبهشت 1401 توسط انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود.

مسعود موسوی شفایی یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اهداف و ضرورت های برگزاری این همایش گفت: حامی اصلی این همایش بین المللی دوسالانه، کمیته روابط بین الملل حوزه سیاسی ایران است. Videnskabsforeningen Statskundskabsforeningen مقدمات برگزاری آن و اخذ مجوز از وزارت علوم، فناوری و نوآوری را فراهم کرده است. سه دانشگاه کشور حامیان اصلی این همایش هستند که شامل دانشگاه های تربیت مدرس، علامه طباطبایی و خوارزمی می شود. البته انجمن های علمی دیگری مانند خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن ژئوپلیتیک ایران و انجمن ایرانی مطالعات صلح نیز در این همایش حضور دارند.

دبیر علمی همایش افزود: در آستانه برگزاری پیش همایش های این همایش هستیم که در پنج محور اصلی همایش برگزار می شود. هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی تحولات سیاسی-اجتماعی خاورمیانه در دهه اخیر است که بسیار سریع بوده است. کنفرانس از نظر محتوا هم سطح داخلی و توسعه اجتماعی این جوامع و هم سطح بین المللی و منطقه ای و هر دو سطح را از منظرهای مختلف اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مطالعات امنیتی مورد توجه قرار می دهد.

همچنین مهدی زیبایی دبیر کمیته روابط بین الملل انجمن علوم سیاسی ایران با تاکید بر اینکه ورود کرونای جدید به کشور با تصمیم گیری نهایی برای نحوه برگزاری این همایش مواجه شده است، گفت: اکنون مبنای برگزاری این همایش در هر دو کشور است. حضوری و مجازی.» و باید دید در آن مقطع وضعیت کشور چگونه خواهد بود. اما سخنرانان اصلی ما در این کنفرانس، آرشین ادیب مقدم از دانشگاه لندن، استفان استر از دانشگاه بوندسوهر مونیخ و آینار ویگن از دانشگاه اسلو هستند.

دبیر اجرایی همایش با اشاره به محورهای آن اشاره کرد: نقش جدید هویت فراملی اسلامی در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی خاورمیانه در برابر فشارهای بین المللی، بازتعریف رابطه دولت و شهروندان خاورمیانه، جایگاه خاورمیانه در بین المللی نظری. روابط، خاورمیانه، نقش بازیگران و فرامنطقه، جایگاه و نقش در خاورمیانه شش محور در ارائه مقالات این نشست است.

غلامعلی نیستانی یکی از اعضای هیأت علمی ستاد مرکزی جهاد دانشگاهی نیز در رابطه با برگزاری این همایش اظهار داشت: ما در دفتر مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی تلاش می کنیم با انجمن های علمی در ارتباط باشیم و از نتایج این همایش ها بهره ببریم. کنفرانس های ارتباطی با انجمن های علمی. جهاد دانشگاهی به دلیل اینکه با گروهی از دانشگاه ها و دانشجویان و اساتید دانشگاه در ارتباط بوده است، این روند را ادامه داده و سعی در معرفی و همکاری با این انجمن های علمی و جلسات آنها داریم تا از همه ظرفیت ها و توانمندی های جهاد دانشگاهی در این زمینه استفاده کنیم. علامت گذاری کنید.

کنفرانس نظم منطقه ای در خاورمیانه برگزار شد

دیدگاهتان را بنویسید