«بـاغ ایرانی» در راه است…

اکنون از کوچه‌باغ‌هایی که بوی دیوارهای کاهگلی‌اش هوش از سر انسان می‌برد، ردپای ناچیزی باقی مانده است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید