بلای خشکسالی بر پیکر زخمی سدهای سرزمین خورشید + فیلم
منطقه کویری مشهد-ایرنا-خراسان رضوی خشک ترین دوره خود را در پنج دهه اخیر تجربه می کند و ظرفیت مخازن این استان به طور فزاینده ای رو به اتمام است و زخم های قدیمی خشکسالی را عمیق تر می کند.

دیدگاهتان را بنویسید