بلومبرگ: بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران در سال گذشته 10 درصد کاهش یافت.
تهران-ایرنا- بلومبرگ با استناد به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که بازرسی های آژانس در ایران در سال گذشته 10 درصد کاهش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید