بوستانی بهشتی برای بانوان

بعید است در گذر از بزرگراه شهید حقانی، حصار سبز رنگ یا نقاشی‌های دیواری که بانوان را در مشاغل مختلف نشان می‌دهد، توجهتان را جلب نکرده باشد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید