بیانیه اعتراض آمیز سرخ ها در خصوص اتفاقات داوری | درخواست رسمی در خصوص یک سرخپوش

اشتباهات داوری در بازی دیروز پرسپولیس و نفت با اعتراض شدید سرخ ها همراه شده است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید