تاخیر در پرداخت خرید تراکتور با کمک سایر بانک ها برطرف می شود
تبریز – ایرنا – مدیرعامل گفت: با توجه به اینکه بانک کشاورزی در زمینه پرداخت خرید تراکتور به کشاورزان با کمبود اعتبار مواجه است، تلاش می کنیم از طریق سایر بانک ها و موسسات مالی این مشکل را برطرف کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید