تاریخ سازی فرنگی در اسلو | یوسفی هم طلا صید کرد

نخستین مدال طلای سنگین وزن ایران در کشتی فرنگی توسط علی اکبر یوسفی به دست آمد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید