تامین تجهیزات آتش نشانی یزد در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار داردفاطمه زارع گفت: همچنین باید آموزش های پیشگیرانه برای آمادگی نهادها و مردم در زمان بروز بحران در دستور کار قرار گیرد.

می گوید: در سیل اخیر شهر یزد با کمبود تجهیزات مواجه شد که به همین دلیل است شهرداری یزد وی از سایر استان ها برای ارائه خدمات کمک خواست.

رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد گفت: سازمان را تجهیز کنیم پادگان آتش نشانی با وقوع حوادث، تهیه تجهیزات سبک مورد نیاز برای اطفای حریق در کمیته خدمات و محیط زیست شهری شورا در دستور کار قرار گرفت.

فاطمه زارع گفت: 13 لچک تکفاز، 13 لجن کش سه فاز، 7 لجن کش سه فاز، 7 موتور برق، 7 خودرو سبک، 2.5 عدد پینه دوز، 200 عدد، 1.5 عدد بینگ، 200 عدد و پمپ آبکشی و تجهیزات سنگین. از جمله پمپ های شستشوی قدرتمند، مخازن 30 هزار لیتری و 10 هزار لیتری در دستور کار کمیته خدمات شورا و محیط زیست شهری قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید