تاکید جبلی بر استفاده از چهره‌های محبوب در صداوسیما

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: از ضوابط حرفه‌ای و قانونی رسانه ملی است که از تمام ظرفیت‌ها و قدرت آنتن برای جلب اعتماد و جذب نظر مخاطبان استفاده کند و هیچ گونه ظرفیتی را نباید نادیده بگیرد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید