تاکید شمخانی بر ادامه «به رخ کشیدن» ابتکار غرب برای دوری از وعدهبه گزارش ایرنا، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی یکشنبه شب در این توییت نوشت: گفتگوی تلفنی امشب با دکتر دکتر باقری (مذاکره کننده ارشد کشورمان) دو گفته در مورد مذاکرات وین را در ذهن من تایید کرد:

1. افزایش لحظه دشواری مذاکره کنندگان ایرانی برای پیشبرد دستورالعمل های منطقی و قانونی تهران

. تداوم «به رخ کشیدن» ابتکار عمل احزاب غربی برای اجتناب از وعده

دیدگاهتان را بنویسید