تبلیغات اکولوژیکی ما از 2 بازی خانگی 14 میلیارد تومان استباشگاه خبرنگاران جوان – فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقلال در خصوص پرداخت تبلیغات اکولوژیکی به سازمان لیگ اظهار داشت: 4 بازی اول شامل 2 خانه ما به عهده سازمان لیگ بوده است. سازمان لیگ برای هر بازی تبلیغاتی ارگانیک 10 میلیارد تومان در نظر گرفت که 30 درصد یا به عبارتی 3 میلیارد تومان برای خود در نظر گرفت.

چند درصد از تبلیغات ارگانیک به سازمان لیگ تعلق می گیرد؟

2 بازی اول خانگی استقلال هر بازی 10 میلیارد تومان جمعا 20 میلیارد تومان. 30 درصد برای سازمان های لیگ. هر بازی 3 میلیارد تومان جمعا 6 میلیارد تومان است که از 20 میلیارد تومان کسر می شود و 14 میلیارد تومان باقی می ماند.

چقدر برای تبلیغات ارگانیک مدیون هستید؟

چهار بازی، هر بازی 3 میلیارد تومان، در مجموع 12 میلیارد تومان نیاز سازمان لیگ است که باید 2 میلیارد پرداخت شود و دیگر بدهی و حسابی نخواهیم داشت. تبلیغات ارگانیک ما از 2 بازی اول داخلی فصل کمتر از سهم سازمان لیگ 14 میلیارد تومان است اما سازمان 12 میلیارد تومان ادعا دارد.

استقلال چقدر از سازمان لیگ می خواهد؟

استقلال پس از پرداخت همه بدهی ها همچنان 2 میلیارد طلبکار خواهد داشت. این برخلاف الزامات سال های گذشته باشگاه استقلال از سازمان لیگ است که در حال حاضر سازمان لیگ از طریق دادگاه دریافت می کند. در حالی که سازمان لیگ در آن زمان موظف به اخذ ضمانت های قوی بود. و این عدم دریافت ضمانت های فروش آسان یا دسترسی آسان باعث خسارت باشگاه استقلال شده است.

اخرین حرف؟

باشگاه استقلال در کل فصل امنیت قابل قبولی را برای کل سازمان لیگ فراهم کرد. بنابراین نمی توان حقوق یک سازمان لیگ را تضییع کرد. باشگاه برای کمک به سازماندهی لیگ مبلغ هفتگی را پیشنهاد داد. در حالی که طبق اصول سازمان لیگ، پرداخت هزینه تبلیغات ارگانیک در پایان فصل است، مبلغ ناچیز پرداخت نشده به پایان فصل موکول شده است.


ادامه مطلب


انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید