تجربه زندگی در مریخ به شرط دریافت واکسن کرونا

ناسا مشغول آماده سازی برای ارسال فضانوردان به مریخ است. شرکت کنندگان باید شبیه سازی پرواز بلند مدت فضانوردان را با موفقیت پشت سر گذاشته باشند و واکسن کووید ۱۹ نیز تزریق کرده باشند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید