تحقق عدالت اجتماعی مورد توجه بسیج کارمندان دستگاه‌های استان فارس باشد

گروه استان‌ها – رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان استان فارس گفت: تحقق عدالت اجتماعی از دیگر شاخص‌های بسیجی بودن است و باید خیلی دقت کنیم و براساس این ساختار، کار را پیش ببریم.source article

دیدگاهتان را بنویسید