تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی صداوسیما به آینده موکول شد

علی بابایی کارنامی با اشاره به برگزاری نشست امروز کمیسیون خود از بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از صندمنبع

دیدگاهتان را بنویسید