تخصیص امکانات محدود برای آتش‌سوزی‌های فزاینده جنگل‌ها

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور با اشاره به آتش‌سوزی‌های اخیر پارک ملی گلستان گفت: روند آتش سوزی در جنگل‌ها طبیعی است ولی انسان‌ها مزید بر علت شده و آن را تشدید کرده‌اند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید