تداوم انقلاب مستلزم وحدت و یکپارچگی جامعه اسلامی استنماینده ولی فقیه استان و امام جمعه یزد گفت: همان گونه که امام علی (ع) در بسیاری از امور و جنگ ها مشکل گشای پیامبر (ص) بود، امام حسن (ع) نیز برای حضرت علی (ع) مشکل گشا بود. ) و همراهش .

به گفته وی مظلومیت و غربت امام حسن (ع) اساس انقلاب و قیام بزرگ امام حسین (ع) بود.

امام جمعه یزد گفت: در جامعه اسلامی گاهی شاهد بی اعتنایی به کرامت مردم هستیم، در حالی که در روایات آمده است که آبروی مؤمن، عرش خدا را متزلزل می کند.

آیت الله ناصری می گوید: در بسیاری از جوامع و نهادها، شأن مؤمن رعایت نمی شود و این موضوع گاهی به صورت تکلیفی انجام می شود، به ویژه در مقاطع مهمی مانند انتخابات، چهره و شخصیت افراد از بین می رود.

به گفته وی، برخورد نیروهای انقلابی بسیاری از نیروهای ضدانقلاب را به نیروهای انقلابی تبدیل کرد.

آیت الله ناصری گفت: مقام و منزلت افراد و بندگان خدا نزد خداوند متعال بسیار مهم و ارزشمند است و باید با عزت، حیثیت و شخصیت افراد برخورد کرد.

این موضوع از سوی آیت الله ناصری در جلسه تفصیلی روحانیون استان ها مطرح شد.

امام جمعه یزد فرمودند: امام خمینی (ره) نیز در این زمینه بسیار حساس و با ملاحظه بودند و مکرراً در حوادث مختلف با افرادی که بی حجابی و شخصیت مردم به ویژه روحانیت و علما عمل می کردند، واکنش شدیدی نشان می دادند و گاهی به گونه ای واکنش نشان می دادند که مردم از حرکت و ادامه رفتار خجالت می کشیدند.

به گفته وی، ادامه راه انقلاب به … وحدت و ما نیاز به وحدت داریم و این وحدت حتما از خداوند یاری خواهد گرفت و تنها به یاری و لطف خداوند راه انقلابی ادامه خواهد یافت.

آیت الله ناصری گفت: وحدت و یکپارچگی، حفظ زبان و حفظ شخصیت افراد لازمه ظهور است.

ایشان می فرمایند: منشأ این ارواح، تقوای زبان است و اگر تقوای زبان باشد جامعه متحد می شود و در این صورت رحمت و عنایت خداوند متعال به اوج خود می رسد.

امام جمعه یزد گفت: آخرین بیانات مردمی رهبر معظم انقلاب عوامل سیستمدو آسیب برای کارگزاران نظام است، یکی غرور و دیگری انفعال.

به گفته آیت الله ناصری، غرور انسان را به زمین می اندازد و انسان مغرور همیشه به دلیل اینکه فکر نمی کند و تلاش نمی کند شکست می خورد، بنابراین همیشه در جایی که ایستاده است می ایستد.

امام جمعه یزد گفت: یکی دیگر از صفات مدیریتی که معتقد است نباید در کارگزاران نظام باشد انفعال است. انفعال خصلت بدی است که با وجود آن در کارگزاران مانع پیشرفت کشور می شود. “

وی خاطرنشان کرد: ترس از دشمن نوعی انفعال است و انفعال همواره کشور ما را عقب نگه داشته است، بنابراین این روحیه باید از همه به ویژه کارگزاران دور باشد چرا که انفعال منجر به شکست، ناامیدی و ناامیدی می شود.

دیدگاهتان را بنویسید